Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/22

21. studenog 2022.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra Kazalištu lutaka Zadar
 2. 1 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra Zadarskom plesnom ansamblu
 3. 2 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra Udruzi hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Zadarske županije
 4. 3 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra Zajednici udruga Centar nezavisne kulture
 5. 3 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra Odjelu za hematologiju Opće bolnice Zadar
 6. 4 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra gospođi Tamari Valčić
 7. 4 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra gospodinu dr.sc. Josipu Čerini
 8. 5 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra gospodinu Anti Džaniji
 9. 6 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra gospodinu Predragu Saratliji
 10. 6 Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice – Novi Kampus
 11. 13 Odluka o osnivanju Gospodarske zone Crno
 12. 15 Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
 13. 122 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2023. godinu
 14. 124 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
 15. 126 Odluka o porezima Grada Zadra
 16. 127 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake kat.čest.broj 766/493 k.o. Diklo
 17. 128 Odluka o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
 18. 129 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
 19. 130 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za proračun i financije
 20. 130 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za programe razvoja otoka
 21. 131 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za mladež
 22. 132 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za ravnopravnost spolova

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 133 Odluka o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Krune Krstića u Zadru
 2. 133 Odluka o imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Krune Krstića u Zadru
 3. 134 Pravilnik o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja zadarskih otoka za 2022. godinu

Vezani dokumenti

2022_GLASNIK - 12.pdf