Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA, br. 10/23

27. srpnja 2023.

20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 25. srpnja 2023.  str

 1. 7 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
 2. 8 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake kat. čest. 1834/5 k.o. Zadar
 3. 8 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznake kat. čest. 2412/12,2413/15 i 2413/16 sve k.o. Zadar
 4. 9 Odluka o statusu nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi
 5. 10 Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“
 6. 13 Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja industrijsko-skladišno-servisne zone “Kosa“
 7. 16 Zaključak o o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića “Sunce” u Zadru
 8. 17 Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 9. 18 Odluka o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Zadra
 10. 18 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra.

ODLUKE GRADONAČELNIKA  str

 1. 19 Odluka o financiranju nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola grada Zadra za školsku 2023/2024. godinu
 2. 20 Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Zadra za 2023. godinu
 3. 26 Program dodjele potpora male vrijednosti za poticanje tradicijskih i umjetničkih obrta za 2023. godinu na području Grada Zadra
 4. 30 Program dodjele potpora male vrijednosti za poticanje malog gospodarstva na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru za 2023. godinu
 5. 38 Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Sunce u Zadru
 6. 38 Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Radost u Zadru

Vezani dokumenti

2023_GLASNIK 10.pdf