Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA 2011 - BR.4

15. travnja 2011.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA  str

 1. 1 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2010. godinu
 2. 1 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2010. godinu
 3. 8 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2010. godinu
 4. 8 Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2010. godinu
 5. 10 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa poticanja razvoja poljoprivrede i ribarstva na Području Grada Zadra za 2010. godinu
 6. 11 Izvješće o izvršenju Programa poticanja razvoja poljoprivrede i ribarstva na Području Grada Zadra za 2010. godinu
 7. 13 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa poticanja održivog razvitka zadarskih otoka za 2010. godinu
 8. 13 Izvješće o izvršenju Programa poticanja održivog razvitka zadarskih otoka za 2010. godinu
 9. 15 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće za 2010. godinu Znanstvene knjižnice Zadar
 10. 16 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće za 2010. godinu Gradske knjižnice Zadar
 11. 16 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće za 2010. godinu Hrvatskog narodnog kazališta Zadar
 12. 16 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2009./2010 i Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Radost za 2010. godinu
 13. 17 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2009./2010 i Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Sunce za 2010. godinu
 14. 17 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa rada i Financijsko izvješće Dječjeg vrtića za djecu s poteškoćama u razvoju Latica za 2010. godinu
 15. 17 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra
 16. 19 Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru
 17. 23 Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Zadra
 18. 36 Odluka o pristupanju Grada Zadra u europsko udruženje pod nazivom „Europska mreža mjesta mira“
 19. 36 Odluka o pristupanju Grada Zadra u udruženje pod nazivom „Hrvatska udruga povijesnih gradova“
 20. 37 Odluka o uključivanju u projekt „Razvoj LEADER-ova pristupa u Zadarskoj županiji – pokretanje lokalne akcijske grupe na otocima Zadarske županije“
 21. 37 Odluka o izradi II izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja industrijske zone Barbaričine u Zadru
 22. 39 Odluka o prihvaćanju Predugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje
 23. 39 Odluka o imenovanju Ivana Pehara za ravnatelja Gradske knjižnice u Zadru
 24. 40 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Radost

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 40 Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Grada Zadra
 2. 41 Odluka o radnom vremenu prodavaonica na području Grada Zadra
 3. 41 Ispravak Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2009. godinu

Vezani dokumenti

Glasnik 2011_04.pdf