EnerMo - Istraživanje potencijala korištenja energije iz mora na vanjskom nizu otoka koji administrativno pripadaju Gradu Zadru

EnerMo
EnerMo

Ukupna vrijednost projekta: 249.466,25 kn

Sufinanciranje: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu do 137.620,00 kn odnosno 80% opravdanih troškova

Uloga Grada Zadra: Nositelj 

Partner u projektu: Energetski institut Hrvoje Požar

Trajanje projekta: siječanj 2016. – prosinac 2017. godine

Cilj projekta je određivanje lokaliteta za iskorištavanje energije iz mora na vanjskom nizu otoka koji administrativno pripadaju Gradu Zadru (Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba).

Projekt se provodi u 3 faze:
- Prva faza uključuje prikupljanje postojećih podataka o legislativi, podataka o geomorfološkim i hidrogeološkim karakteristikama istraživanog područja na temelju kojih će se izraditi modeli i GIS baza podataka s okolišnim i geoprostornim podacima o potencijalima energije mora na istraživanom području. U ovoj fazi izradit će se mapa potencijala energije mora predmetnog područja i odrediti lokalitet s odgovarajućim karakteristikama za korištenje energije mora.
- Druga faza uključuje detaljnu analizu utjecaja mogućih tehnologija za korištenje energije mora na okoliš i prirodu za prethodno definirana područja s najvećim energetskim potencijalom temeljem koje će kvalitativno kategorizirati sve odabrane lokacije i završno integrirati u GIS bazu podataka. Na osnovu dobivenih rezultata odredit će se potencijalne lokacije za postavljanje pilot postrojenja na istraživanom području.
- Treća faza uključuje izradu predstudija izvodljivosti s tehničko-ekonomskom analizom za adekvatne lokalitete i izradu Akcijskog plana za razvoj korištenja energije mora na otočnom području Grada Zadra.

Očekivani rezultati
- Doprinos daljnjem sustavnom istraživanju potencijala energije mora
- Doprinos energetskoj neovisnosti otoka
- Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije
- Smanjenje emisija CO2
- Povećanje stupnja održivosti korištenja energije na otocima

Završna konferencija projekta EnerMo održana je 8. prosinca 2017. godine u Zadru. Tom prilikom Ana Bajlo, voditeljica Projekta ispred Grada Zadra i Danica Maljković, članica projektnog tima iz Instituta Hrvoje Požar predstavile su rezultate Projekta kojima su prikazane potencijalne lokacije za postavljanje pilot postrojenja na istraživanom području. Temeljem provedenih istraživanja najznačajnija strujanja utvrđena su na sljedećim lokacijama: Veli Ždrelac, Rivanjski kanal, Malo Žaplo, Velo Žaplo, Zapuntel, Škardska vrata, Premudska vrata te područje jugoistočno od otoka Molata u blizini otočića Kamenjak i Trata. Prema provedenoj analizi tih lokacija određene su tri potencijalne lokacije najprikladnije za iskorištavanje energije mora: prolaz ispred mjesta Zapuntel na otoku Molatu, prolaz Velo Žaplo i područje jugoistočno od otoka Molata u blizini otočića Trata.

Vezane fotografije

EnerMo EnerMo EnerMo