Energetska obnova zgrade Osnovne škole Smiljevac na adresi Ulica Ivana Lucića 47, Zadar, Ref. broj - KK.04.2.1.03.0083

Energetska obnova zgrade OŠ Smiljevac
Energetska obnova zgrade OŠ Smiljevac

Ukupna vrijednost projekta: 5.497.708,19 kuna

EU sufinanciranje projekta: 1.918.930,96 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sufinanciranje: 1.919.958,27 kuna iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Nositelj projekta: Grad Zadar 

Partner u projektu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Trajanje projekta: od 1. rujna 2015. godine do 30. prosinca 2020. godine

Kontakt osoba:
Ana Bajlo, pomoćnica voditelja Projekta
e-mail: ana.bajlo@grad-zadar.hr 
tel. 023/208 - 043 

 

Opis projekta:
Osnovna škola Smiljevac izgrađena je 1980. godine te posjeduje energetski certifikat razreda C. S obzirom na postojeće stanje toplinske izolacije vanjske ovojnice, prozora i vrata, veliki dio toplinske energije se gubi, a takvo stanje uzrokuje i veće račune. Radovi na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Smiljevac obuhvaćaju:
- provedbu mjera povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice
- zamjenu dotrajale stolarije energetski učinkovitom
- toplinsku izolaciju ravnih i kosih krovova
- unapređenje sustava grijanja - prelazak s ekstra lakog loživog ulja na prirodni plin
- rekonstrukciju električne instalacije kotlovnice i ugradnju digitalne regulacije
- zamjenu unutarnje rasvjete energetski učinkovitijom.
Energetska obnova zgrade omogućila bi znatne uštede električne i toplinske energije i smanjenje emisije CO2 čime bi se bitno popravila postojeća energetska slika objekta, a ujedno poboljšala ugoda boravka učenika u školi.

Ciljevi projekta:
Ulaganjem u energetsku obnovu zgrade OŠ Smiljevac ostvarit će se cilj smanjenja potrošnje energije u zgradi javnog sektora u kojoj se obavlja djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, a čime će se doprinijeti ostvarenju energetsko-klimatskih ciljeva (20-20-20) sadržanih u strategiji Europa 2020.

Očekivani rezultati projekta:
Projektom je predviđena primjena više različitih ekonomski opravdanih i isplativih mjera čiji će sinergijski učinak osigurati: 
- smanjenje godišnje potrošnje energije u zgradi OŠ Smiljevac
- doprinos korištenju prirodnog plina kao izvora energije
- smanjenje emisije CO2 na području Grada Zadra
- poboljšanje ugode boravka svih korisnika škole
- dugotrajnost zgrade

 

KORISNI LINKOVI:
- EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI 
- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. 
- MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 
- FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Zadra 

Vezane fotografije

Energetska obnova zgrade OŠ Smiljevac Energetska obnova zgrade OŠ Smiljevac Energetska obnova zgrade OŠ Smiljevac Energetska obnova zgrade OŠ Smiljevac Energetska obnova zgrade OŠ Smiljevac