Važni dokumenti


Javni natječaji


Grad Zadar Vijesti

JAVNI POZIV - vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava

Tekst poziva je u privitku.

P O Z I V za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra za 2014. godinu

Temeljem članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 4/07–pročišćeni tekst i 11/09)       o g l  a ...

Grad Zadar Vijesti

JAVNI POZIV za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2014. godinu

Na temelju članaka 6. i 8. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima KLASA: 311-01/13-01/24 URBROJ: 2198/01-2-14-5 od 8. siječnja 2014. godine i Izmjene...


Anketa za kupnju stana u višestambenoj zgradi - Društveno poticana stanogradnja-POS

Kako bi ispitao zainteresiranost građana za kupnju stana po Programu društveno poticajne stanogradnje – POS, Grad Zadar poziva sve građane koji nemaju rješeno stambeno pitanje, a...

Grad Zadar Vijesti

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Tekst natječaja je u privitku.

Grad Zadar Vijesti

JAVNI POZIV - Ulica Petra Skoka

Tekst poziva je u privitku.