Važni dokumenti


Javni natječaji


Javna rasprava- DPU Vrilo

  Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa:350-01/15-01/04, Ur.broj: 2198/01-2-15-7 Upravni odjel za...

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Tekst natječaja je u privitku.


JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta

Tekst natječaja je u privitku.

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

Tekst poziva je u privitku.

Grad Zadar Vijesti

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora