Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 6/19

22. svibnja 2019.

 str

  1. 1 Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja predio „Gornji Bilig“ u Zadru
  2. 1 Javna rasprava o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja predio „Gornji Bilig“ u Zadru

Vezani dokumenti

Glasnik br.6[1].pdf