Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/19

29. ožujka 2019.

AKTI GRADONAČELNIKA  str

  1. 1 Odluka o izmjeni i dopuni Plana korištenja javnih površina
  2. 3 Odluka o imenovanju voditelja Stalne izložbe crkvene umjetnosti
  3. 3 Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2019.
  4. 14 Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnih površina
  5. 15 Zaključak o podnošenju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2018. godinu

Vezani dokumenti

2019_GLASNIK - 3.pdf