Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA br. 16/15

23. prosinca 2015.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

  1. 1 Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2015. godinu
  2. 3 Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2015. godinu
  3. 5 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2015. godinu
  4. 7 Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2015. godinu
  5. 12 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2015. godinu
  6. 14 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2015. godinu
  7. 15 Izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
  8. 57 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu

Vezani dokumenti

2015_GLASNIK - 16.pdf