Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA br. 14/15

17. studenog 2015.

AKTI GRADONAČELNIKA  str

  1. 1 Zaključak o Javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra
  2. 1 Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra

Vezani dokumenti

2015_GLASNIK- 14.pdf