Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA br. 13/18

30. studenog 2018.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

  1. 1 Suglasnost trgovačkom društvu „Čistoća“ d.o.o. Zadar na Cjenik korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zadra

Vezani dokumenti

Glasnik br.13..pdf