Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA br. 13/15

19. listopada 2015.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu javnih površina
 2. 1 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti
 3. 2 Odluka o sastavu Urbanog područja Zadar
 4. 3 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije-ZADRA NOVA
 5. 3 Odluka o povjeravanju poslova održavanja bedema na području Grada Zadra
 6. 4 Odluka o povjeravanju poslova božićnog ukrašavanja Grada Zadra
 7. 5 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao čest.zem.9393/11 (matična-9393/2) k.o. Zadar
 8. 5 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnina označenih kao čest.zem.1377,9313/1 i 9312/2 sve k.o. Zadar
 9. 6 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao čest.zem.4156/5 k.o. Crno
 10. 6 Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o ugovaranju financiranja troškova izgradnje nerazvrstanih cesta i građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju, radi uređenja građevinskog zemljišta
 11. 7 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 64 Odluka o imenovanju direktora TD Tržnica Zadar

OSTALI AKTI  str

 1. 64 Izmjena Cjenika Garaže TIZ –CENTAR

Vezani dokumenti

2015_GLASNIK- 13.pdf