Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA br. 13/14

5. studenog 2014.

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA ZADRA  str

  1. 1 Zaključak o ponovnoj Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak II u Zadru
  2. 1 Ponovna Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak II u Zadru

Vezani dokumenti

2014_GLASNIK - 13.pdf