Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA br. 12/15

9. listopada 2015.

AKTI GRADONAČELNIKA  str

  1. 1 Zaključak o ponovnoj Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Karma“
  2. 1 Ponovna Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Karma“

Vezani dokumenti

2015_GLASNIK - 12.pdf