Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/19

7. listopada 2019.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

  1. 1 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Jazine I., Premuda i Silba

AKTI GRADONAČELNIKA  str

  1. 2 Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra

Vezani dokumenti

2019_GLASNIK - 11.pdf