Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/17

6. studenog 2017.

AKTI GRADONAČELNIKA  str

  1. 1 Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Zadra za 2017. godinu
  2. 7 Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2017. godinu

Vezani dokumenti

2017_GLASNIK - 11.pdf