Upravni odjel za kulturu i šport


VijestiSve javne ustanove u kulturi Grada Zadra u vrijeme trajanja epidemije nude digitalne sadržaje i on-line usluge

Ova situacija pokazala da je vlastita produkcija kulturnih sadržaja najveća vrijednost.2 3 4 5 6 7 8