Upravni odjel za kulturu i šport


Vijesti


Sve javne ustanove u kulturi Grada Zadra u vrijeme trajanja epidemije nude digitalne sadržaje i on-line usluge

Ova situacija pokazala da je vlastita produkcija kulturnih sadržaja najveća vrijednost.

PETKOM U 20:00 h - "Dom Bernarde Albe"

Online predstava HNK-a Zadar


Fond kulturne solidarnosti - Javni poziv

Kultura solidarnosti i savezništva

Virtualni svijet Gradske knjižnice Zadar

Sadržaji Gradske knjižnice Zadar3 4 5 6 7 8 9