Upravni odjel za kulturu i šport


Vijesti


Tko smo i što želimo? - Rezultati anketnog istraživanja kulturnih potreba mladih

Prezentirani su rezultati anketnog istraživanja kulturnih potreba mladih kojeg su proveli sociolozi sa Sveučilišta u Zadru u okviru projekta ZadrugArt

U povodu Dana grada Zadra - Integralna izvedba Misse Dalmatice Franza von Suppèa

U petak 22. studenog 2019. godine u 20 h, glazba Franza von Suppèa (1819. – 1895.) vraća se u Zadar!


Produljenje roka za prijavu na javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2020. godinu

Rok za podnošenje prijava produljen do 21. studenoga 2019. godine

Produljenje roka za prijavu na javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu

Rok za podnošenje prijava produljen do 21. studenoga 2019. godine

III. ZIMSKA ŠKOLA TEHNIČKE KULTURE

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije1 2 3 4 5 6 7