Kulturno vijeće razmatralo prijave na javne potrebe u kulturi
Kulturno vijeće razmatralo prijave na javne potrebe u kulturi

Kulturno vijeće Grada Zadra u sastavu Teodora Vigato, Dominik Karakašić, Nera Nejašmić Kozina, Bruno Ćurko, Mario Županović, Morana Vuković i Katica Burić Ćenan, danas je na 15. sjednici razmatralo dostavljene prijave po Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2024. godinu. Pristiglo je sveukupno 97 valjanih prijava, a planirana sredstva iznose 332.000 eura.