POZIV na online radionicu
POZIV na online radionicu
Javne potrebe u kulturi / tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2021. godinu
S obzirom na okolnosti izazvane epidemijom COVID-19, Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra će, 9. rujna (srijeda), s početkom u 15h, održati online radionicu koja će sadržavati osnovne smjernice o postupku prijave na javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2021. godinu i Poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2021. godinu.
Besplatna online radionica namijenjena je potencijalnim prijaviteljima za prethodno navedena dva javna Poziva. Prijavu na javni Poziv bit će moguće izvršiti samo u elektronskom obliku (tzv. e-prijava) u sustavu www.financijskepodrske.hr.
Grad Zadar, zainteresiranim udrugama, ustanovama, fizičkim osobama, umjetničkim i drugim organizacijama, kao potencijalnim prijaviteljima, želi pružiti podršku u vidu osposobljavanja za prijavu na javni poziv, koji je u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu i šport.
Molimo Vas da imate na umu kako je na području grada Zadra registrirano 137 udruga, a broj mjesta na radionici je ograničen. Stoga Vas molimo da se na radionicu prijavljuje jedna osoba koja predstavlja jednu organizaciju.
 

NapomenaRadionica će biti održana putem programa 3CX Web Meeting.

Prijava na radionicu vrši se na e-mail adresu: tina.jurjako@grad-zadar.hr

Rok prijave: 1. rujna – 7. rujna (do 12h – podne)

 
 
Izvoditelj radionice će prijavljenim sudionicima, na njihovu e-mail adresu 
putem koje vrše prijavu, dostaviti poveznicu potrebnu za uključivanje na radionicu.

Poveznica će biti poslana najkasnije do dana održavanja radionice.