POZIV NA RADIONICU
POZIV NA RADIONICU
UO za kulturu i šport

Poštovani,

u srijedu, 11. rujna, u 11 sati, u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, organizira radionicu za potencijalne prijavitelje na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi/tehničkoj kulturi Grada Zadra.

Od sljedećeg javnog poziva, prijavu na isti, moguće je izvršiti samo u elektronskom obliku (tzv. e-prijava) u sustavu www.financijskepodrske.hr.

Stoga, Grad Zadar, zainteresiranim udrugama, ustanovama, umjetničkim i drugim organizacijama, kao  potencijalnim prijaviteljima, želi pružiti podršku u vidu osposobljavanja za prijavu na javni poziv, koji je u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu i šport. Također, praćenje provedbe programa/projekata koji budu odobreni, vršit će se putem tog istog sustava. Stoga, Grad Zadar poziva zainteresirane prijavitelje na radionicu.

Napomena:

Molimo Vas da imate na umu da je na području grada Zadra registrirano je 137 udruga, a broj mjesta na radionici je ograničen. Iz tog razloga Vas molimo da na radionici sudjeluje jedna osoba koja predstavlja jednu organizaciju.

 

RADIONICA:
Kako izvršiti e-prijavu na Poziv za predlaganje programa javnih potreba 
u kulturi/tehničkoj kulturi Grada Zadra
Srijeda, 11. rujna 2019., 11 h
Velika vijećnica Grada Zadra
Grad Zadar
Narodni trg 1
23000 Zadar