IMENOVANO NOVO KULTURNO VIJEĆE
IMENOVANO NOVO KULTURNO VIJEĆE
Vijeće je savjetodavno tijelo Grada Zadra za pitanja vezana uz kulturu

Osnivanje kulturnih vijeća na lokalnoj razini propisano je Zakonom o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj 48/04, 44/09 i 68/13). Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug, broj i mandat članova Kulturnog vijeća, postupak izbora, imenovanja  i razrješenja članova, način rada i odlučivanje.

Kulturna vijeća osnivaju se aktom koji donose predstavnička tijela. Odluke vezane uz ustrojstvo, sastav i način rada Kulturnog vijeća Grada Zadra objavljene su u „Glasniku Grada Zadra“, broj,  9/04, 33/10 i 7/19.

Temeljem Javnog poziva za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Zadra, objavljenog na  mrežnim stranicama Grada Zadra, Gradonačelnik Branko Dukić donio je 16. srpnja 2021.,  Odluku o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Zadra. Za članove Vijeća na četiri godine imenovani su djelatnici u kulturi i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je Vijeće osnovano.

Vijeće se sastoji od predstavnika koji su nadležni za područje kulturne djelatnosti za sjedeća programska područja:

  1. glazba i glazbeno-scenska umjetnost - doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan, dipl. muzikolog                              
  2. dramska i plesna umjetnost te izvedbene umjetnosti - Dominik Karakašić, akad.  glumac i lutkar
  3. knjižna, nakladnička i knjižničarska djelatnost - prof. dr. Teodora Vigato
  4. vizualne umjetnosti - Nera Nejašmić Kozina, mag. ing. arch. et art.
  5. inovativne umjetničke i kulturne prakse i stvaralaštvo za mlade - doc. dr. sc. Bruno Ćurko
  6. audio-vizualne djelatnosti -  doc. dr. sc. Mario Županović
  7. zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine - Morana Vuković, dipl. arheolog

Vijeće je savjetodavno tijelo Upravnog odjelu za kulturu i šport Grada Zadra, sudjeluje pri donoše­nju i provedbi programa javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Zadar i njihovo financiranje, daje stručna miš­lje­nja i pri­jedloge.

Prvi sastanak novoimenovanog Kulturnog vijeća, održan je u srijedu 4. kolovoza 2021.

Čestitke novoizabranim članovima u ime gradonačelnika Grada Zadra uputila je pročelnica za kulturu i šport Dina Bušić, te otvorila prvi sastanak Vijeća pred kojim je uskoro prvi zadatak, a to je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi.

Vezane fotografije

IMENOVANO NOVO KULTURNO VIJEĆE