Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

U Odsjeku za prostorno planiranje obavljaju se stručni i drugi poslovi koji prethode izradi prostornih planova, a u svezi su sa prostornim planiranjem i uređenjem prostora (priprema Odluke o izradi prostornog plana, pribavljanje katastarskih i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga i sl.) Obavljaju se poslovi vezani za stanja u prostoru i aktivnosti za unaprijeđenje prostornog razvoja kroz utvrđivanje mjerila i kriterija za svrhovito i racionalno korištenje, te za zaštitu integralnih vrijednosti prostora i drugi upravni i neupravni postupci u slučajevima propisanim važećim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Planovi na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnoj raspravi
Planovi u primjeni 

 

Kontakt
Tel:  023 / 208 - 040
Fax: 023 / 208 - 197
E-mail: graditeljstvo@grad-zadar.hr
Adresa: Narodni trg 1