Grad Zadar pokrenuo je izradu analize energetske potrošnje, kao prve faze pri izradi Akcijskog plana održivog energetskog razvoja (SEAP), na čije se donošenje Grad Zadar obvezao kao potpisnik „Sporazuma gradonačelnika“. Sporazum gradonačelnika predstavlja inicijativu Europske komisije čiji je cilj povezivanje gradonačelnika energetski osviještenih europskih gradova u trajnu mrežu radi razmjene iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina. Akcijski plan održivog energetskog razvoja (SEAP) je javno dostupni dokument koji odobrava Gradsko vijeće grada Zadra.

 

 

Najvažniji ciljevi SEAP-a uključuju:
 - Utvrđivanje referentnog registra emisija CO2
 - Prijedlog mjera za smanjenje emisija CO2

U tu svrhu potrebno je prikupiti što je više moguće podataka o potrošnji energije u kućanstvima, a jedan od načina je i putem web ankete koju možete pronaći na sljedećem linku: http://www.surveymonkey.com/s/L3G58ST