JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2016. godinu
JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2016. godinu

Na temelju članka 6. i 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ( «Narodne novine» br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13) i članka 36.Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15-pročišćeni tekst), i Odluke Gradonačelnika Klasa:080-08/13-01/10;Ur.broj:2198/01-1/4-13-1 od 14. lipnja 2013. godine  Zamjenik Gradonačelnika Grada Zadra objavljuje

 

                                                          JAVNI POZIV

                   za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i   

                                        održivog poslovanja za 2016. godinu