Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors)
Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors)

Nakon usvajanja, EU klimatskog i energetskog paketa tzv. Plana 20-20-20 do 2020., 2008. godine, Europska komisija pokrenula je Sporazum gradonačelnika kako bi podržala i poduprijela nastojanja dislociranih lokalnih vlasti u provedbi održive energetske politike.

Kao buduća članica EU, Republika Hrvatska se obvezala provesti tzv. Plan 20-20-20 do 2020., kojeg je usvojio i Europski parlament, a koji uključuje:

  • smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20% do 2020.
  • povećanjem energetske učinkovitosti smanjiti ukupnu energetsku potrošnju za 20% do 2020.
  • ostvarivanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji od 20% do 2020

Grad Zadar kao potpisnik Energetske povelje i Izjave o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša Grada Zadra kao strateškom opredjeljenju Grada Zadra za postizanjem visoke učinkovitosti potrošnje energije i zaštite okoliša, iskazao je namjeru za gospodarenje energijom na lokalnoj razini, brigu o zaštiti okoliša te racionalno gospodarenje resursima.

Sporazum gradonačelnika (COVENANT OF MAYORS) jedna je od najvažnijih inicijativa Europske unije koja uključuje regionalne i lokalne vlasti u borbi protiv klimatskih promjena, a temelji se na dobrovoljnom opredjeljenju potpisnika da će ostvariti i premašiti cilj EU o smanjenju CO2 za 20% kroz povećanje energetske učinkovitosti i razvoj obnovljivih izvora energije.

Sporazum gradonačelnika do sada je potpisalo 4636 europskih gradova od čega su 45 gradova iz Republike Hrvatske, a broj novih potpisnika u stalnom je porastu. Popis gradova potpisnika možete pronaći ovdje.

Gradsko vijeće Grada Zadra na 32. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2012. godine, donijelo je Odluku o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika europskih gradova o smanjenju emisije CO2 (ugljičnog dioksida) povećanjem energetske učinkovitosti i razvojem obnovljivih izvora energije (COVENANT OF MAYORS), čime se Grad Zadar obvezuje na prihvaćanje i provođenje načela i obveza iz gore navedenog Sporazuma gradonačelnika. Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika, gradske uprave se i formalno opredjeljuju za borbu protiv klimatskih promjena, nadilazeći energetske i ekološke ciljeve koje je postavila EU.

U tom smislu, Grad Zadar se obvezuje da će:

  • Pripremiti Inventar emisija CO2 za baznu godinu,
  • Dostaviti Akcijski plan energetski održivog razvitka grada (SEAP), odobren od strane Gradskog vijeća, uključujući i konkretne mjere koje dovode do smanjenja emisije CO2 od najmanje 20% do 2020. godine, u roku godine dana od službenog pristupa inicijativi Sporazum gradonačelnika,
  • Dostavljati Izvješće o provedbi, odobreno od strane Gradskog vijeća, za potrebe ocjenjivanja i praćenja provedbe Akcijskog plana, kontinuirano svake dvije godine nakon njegovog donošenja.

S obzirom da je smanjenje emisije CO2 od minimalno 20% cilj koji se odnosi na javni i privatni sektor, jedna od ključnih aktivnosti je uključivanje lokalnih dionika i građana u izradu i provedbu Akcijskog plana.

Obveze Grada Zadra uključuju i:

  • Prilagodbu gradskih struktura, uključujući i stavljanje na raspolaganje dovoljno ljudskih resursa kako bi se mogle provoditi definirane aktivnosti,
  • Informiranje različitih dionika o Sporazumu gradonačelnika i poticanje drugih gradonačelnika na potpisivanje Sporazuma,
  • Širenje znanja i razmjena iskustva organiziranjem lokalnih Energetskih dana, sudjelovanjem na godišnjoj svečanosti Sporazuma gradonačelnika i različitim tematskim radionicama.

U okviru Sporazuma gradonačelnika, Europska komisija se obvezala na podršku lokalnim vlastima potpisnicima Sporazuma gradonačelnika kao i na njihovo predstavljanje javnosti, a također gradovi potpisnici će dobiti priliku razmjene iskustava s ostalim europskim gradovima.

Prihvaćanjem Sporazuma gradonačelnika, Grad Zadar potvrđuje svoju opredijeljenost prema održivom energetskom razvoju grada i očuvanjem okoliša, te se aktivno uključuje u europske inicijative koje su posebno prepoznate od Europske komisije i služe za dobrobit svih građana Europske unije i Republike Hrvatske kao mogućeg člana iste. 

Tekst Sporazuma gradonačelnika možete pronaći na hrvatskom te na engleskom jeziku.