NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU - OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU GRADA ZADRA U 2013./2014. GODINI

Korisnici sredstava su obvezni putem obrasca podnositi izvješće o potrošnji energenata jednom godišnje slijedećih 5 godina, do 1. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Prvo izvješće korisnici su dužni podnijeti do 1. travnja 2016. godine za 2015. godinu. IZVJEŠĆE

Produžuje se rok za dostavu zahtjeva za povrat uloženih sredstava. Rok za dostavu je 30. listopada 2014. godine. POGLEDAJ ZAKLJUČAK

Sukladno točki VII. Natječaja korisnici sredstava dužni su do 15. svibnja 2014. godine podnijeti Gradu Zadru pismeni zahtjev za povrat uloženih sredstava s potrebnom dokumentacijom. ZAHTJEV

Rezultati Natječaja - bodovna lista. POGLEDAJ ODLUKU

Natječaj za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu – obiteljskim kućama na području Grada Zadra u 2013./2014. godini
(datum objave 27. prosinca 2013.). POGLEDAJ NATJEČAJ