Energetski gradovi (Energy Cities)
Energetski gradovi (Energy Cities)

Energetski gradovi, europsko je udruženje jedinica lokalne samouprave u energetskoj tranziciji koje predstavlja više od 1.000 gradova u 30 zemalja.

Od svog osnutka, udruženje je posvećeno održivim energetskim politikama i aktivno u razmjeni svog iskustva s članovima.

Udruženje okuplja gradonačelnike brojnih europskih gradova oko ciljeva navedenih u Sporazumu gradonačelnika (nadmašiti ciljeve 20-20-20 o smanjenju emisija CO2, povećanju energetske učinkovitosti i udjela obnovljivih izvora energije za 20% do 2020. godine), čiji je potpisnik i Grad Zadar, kojim se obvezuju unapređivati svoje energetske i klimatske politike u skladu s politikama Europske unije. Sjedište udruženja je u francuskom gradu Besançonu, a uz to ima ured i u Bruxellesu.

Udruženje Energetski gradovi je vjerodostojan i pouzdan zagovornik lokalnih vlasti u područjima energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ublažavanja klimatskih promjena, regionalnih politika i financiranja, a posvećeno je:

  1. Jačanju uloge i vještina lokalnih vlasti
  2. Zastupanju interesa gradova i utjecaju na nacionalne i EU politike
  3. Razvijanju i promicanju inicijativa svojih članova

Gradsko vijeće Grada Zadra, na 2. sjednici održanoj dana 6. rujna 2013. godine, donijelo je Odluku kojom se odobrava pristupanje Grada Zadra u međunarodno udruženje Energetski gradovi (Energy Cities), a Grad Zadar je formalno postao član u ožujku 2014. godine.

Više informacija o udruženju možete pronaći na web stranici energy-cities.eu