Odobreno financiranje CGO Biljane Donje
Odobreno financiranje CGO Biljane Donje

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović odobrio je financiranje projekta gradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje čija je vrijednost procijenjena na 377 milijuna kuna, a kojim će se osigurati uspostava sustava gospodarenja otpadom na području Zadarske i južnog dijela Ličko-senjske županije.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je projekt Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 377,3 milijuna kuna, od čega je 70,6% osigurano iz Kohezijskog fonda EU, 19,35% osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a lokalnim sufinanciranjem osigurano je preostalih 10% investicije. Uz gradnju samog centra projekt obuhvaća i gradnju tri pretovarne stanice u Biogradu na Moru, Gračacu i Pagu.