Strategija razvoja kulture Grada Zadra
Gradimo kulturu

Pokrenuta je izrada Strategije razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026.

Proces je započet kroz analizu i ocjenu stanja koje provodi agencija Zadra Nova - agencija za razvoj Zadarske županije.

Formirane su široke kontaktne liste brojnih djelatnika u kulturi koje ćemo kontaktirati kroz upitnike, ankete i intervjue.

Dobiveni statistički podaci i pregled koji će se iskristalizirati kroz različite metode pristupa, bit će podloga radnim skupinama za rad na radionicama.

Radionice će provoditi djelatnici IRMO - a, Instituta za razvoj i međunarodne odnose (Zagreb) na čelu s dr. sc. Danielom Jelinčić.

Radionice će  uključivati detkciju problema i potreba, izradu SWOT analize, određivanje vizije i ciljeva, izradu mjera i projekata te na koncu prezentaciju zajedničkih rezultata i njihovo usklađivanje.

Strategija radzvoja kulture Grada Zadra donosi se za period od godine provedbe, tj. 2019. do 2026. kroz slogan Gradimo kulturu. 

 

 

Vezane fotografije