Strategija razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026.
Strategija razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026.
Gradimo kulturu

U četvrtak, 11. travnja 2019., s početkom u 11 h, održana je jedna od planiranih aktivnosti, radionica Radne skupine 1 za izradu Strategije razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026.

Grad Zadar (UO za kulturu i šport) je, u suradnji s Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), i agencijom ZADRA NOVA, započeo rad na Strategiji razvoja kulture Grada Zadra do 2026.

U interesu izrade Strategije razvoja kulture, Grad Zadar je, u proces rada na dokumentu, uključio djelatnike i (su)dionike s različitih područja kulture. Upravo će oni svojim iskustvom, stavovima i potrebama ustanova, udruga ili umjetničkih organizacija u kojima djeluju, imati priliku usmjeriti razvoj Strategije i izravno doprinijeti svojim radom u predviđenim radnim skupinama.

Tema prve radionice, na kojoj su sudjelovali svi članovi Radne skupine 1, bila je: Detekcija problema i potreba, izrada SWOT analize, određivanje vizije i ciljeva. Radionicu su vodile dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić i dr. sc. Sanja Tišma (IRMO), uz sudjelovanje Renate Marušić i Lucije Katalinić (ZADRA NOVA). Zajedničkim radom utvrđeni su razvojni problemi i potrebe, snage, slabosti te prilike i prijetnje za razvoj, utvrđena je i vizija razvoja, strateški i specifični ciljevi te okviri za identificiranje i pripremu razvojnih projekata.

Vezane fotografije

Strategija razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026. Strategija razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026. Strategija razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026. Strategija razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026. Strategija razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026. Strategija razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026. Strategija razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026. Strategija razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026. Strategija razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026.