Radionica za izradu Strategije razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026.
Radionica za izradu Strategije razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026.
Gradimo kulturu

U petak, 27. rujna 2019., u Kneževoj palači, s početkom u 11 h, održat će se treća radionica za izradu Strategije razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026.

Grad Zadar (UO za kulturu i šport), u suradnji s Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), i agencijom ZADRA NOVA, izrađuje Strategiju razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026., pod sloganom Gradimo kulturu.

U interesu izrade Strategije razvoja kulture te u procesu rada na tom dokumentu, u različitim oblicima rada, nastavljena je suradnja s djelatnicima i (su)dionicima s različitih područja kulture. Upravo oni, svojim iskustvom, stavovima i potrebama ustanova, udruga ili umjetničkih organizacija u kojima djeluju, imaju priliku usmjeravati razvoj Strategije i izravno doprinose radom, u za to predviđenim skupinama.

Zajedničkim i iscrpnim radom svih sudionika u izradi Strategije, na prethodnim radionicama, provedenom terenskom radu, anketama i brojnim drugim istraživačkim oblicima rada, utvrđeni su razvojni problemi i potrebe, snage, slabosti, prilike i vizija razvoja, strateški i specifični ciljevi, okviri za identificiranje, prijedlozi mjera i priprema nužnih, ali i objektivno potrebnih projekata, koji će biti usklađeni s mogućnostima razvoja kulture Grada.

Teme treće radionice, na kojoj će se ovaj put okupiti, ne samo članovi Radne skupine 1, već i članovi Fokus grupe te članovi Kulturnog vijeća Grada Zadra, bit će Analiza i ocjena stanja te Akcijski plan.

Ovom se prilikom, (su)dionicima izrade Strategije, pruža mogućnost obuhvaćanja cijele slike Strateškog okvira (sa svim mjerama i indikatorima ostvarenja mjera, za probleme i potrebe prethodno utvrđene analizom stanja) koji je, na koncu, moguće riješiti Akcijskim planom.

Završnu radionicu vodit će dr. sc. Sanja Tišma i dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić (IRMO), uz sudjelovanje Renate Marušić, Lucije Katalinić i Pavla Parunova (ZADRA NOVA).

 

 

 

Petak, 27. rujna 2019., 11 h

Kneževa palača – Koncertna dvorana braće Bersa

Teme:

Analiza i ocjena stanja – Zadra Nova

Akcijski plan – IRMO

 

Vezane fotografije

Radionica za izradu Strategije razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026.