PRO-E-BIKE - Promoting electrical bikes and scooters for delivery of goods and passenger transport in urban areas (Promoviranje električnih bicikla i skutera u području dostave i transporta putnika u urbanim područjima)

PRO-E-BIKE
PRO-E-BIKE

Ukupna vrijednost projekta: 1.300.000,00 €

EU sufinanciranje projekta: 1.000.000,00 €

Program: CIP Intelligent Energy Europe (IEE)

Uloga Grada Zadra: pilot grad 

Trajanje projekta: travanj 2013. – travanj 2016.

Konzorcij projekta sastoji se od 10 partnera iz 7 europskih zemalja (Nizozemska, Italija, Slovenija, Švedska, Portugal, Španjolska i Hrvatska)

Vodeći partner: Energetski institut Hrvoje Požar

Partneri na projektu: Europska biciklistička federacija, krovna biciklistička organizacija u Europi, Packaging, Transport and Logistic research Institute (ITENE) - Istraživački institut za ambalažu, transport i logistiku iz Španjolske, Centri di conoscenza e formazione del Politecnico di Milano (Poliedra) iz Italije, Mobycon (MOB) iz Nizozemske, East Sweden Energy Agency (ESEA) - Energetska agencija istočne Švedske, Development agency sinergija (RAS) - Razvojna agencija Sinergija iz Slovenije, OCCAM iz Portugala,  Cicli Lombardo SPA (Lombardo) iz Italije i Instituto superior Technico iz Portugala.

PRO-E-BIKE projekt promovira korištenje električnih bicikala i skutera kao okolišno prihvatljivu alternativu motornim vozilima na fosilna goriva, u svrhu dostave robe i tereta te za prijevoz putnika u europskim gradovima.

Projekt je usmjeren prema promišljanju mobilnosti i usluga dostave robe i tereta u urbanim sredinama. Uvođenjem električnih bicikala u službe za dostavu želi se povećati brzina dostave u gradskim jezgrama, smanjiti troškove dostave, smanjiti doprinos takve djelatnosti gužvi u prometu, uštediti energija, smanjiti buka i onečišćenje ispušnim plinovima, ali i stvoriti prostor za nove tržišne prilike.

Projekt se provodi na dvije razine. Jedna je suradnja s dostavnim službama koje će testirati električne bicikle i skutere te na taj način pomoći u analizi rezultata ove tehnologije, a druga je suradnja s pilot gradovima među kojima je i Grad Zadar.

Aktivnosti u sklopu projekta

 • Pregled postojećih inicijativa vezanih uz električne bicikle
 • Usporedbe stavova o električnim biciklima među ciljanim grupama u ciljanim zemljama
 • Identifikacija primjera najbolje prakse za transfer znanja
 • Razumijevanja tehnologije te jačanje povjerenja u električne bicikle među ciljanim skupinama
 • Testiranje i analiza električnih bicikala u službama za dostavu 
 • Demonstracija mjerljivih učinaka, poput smanjenja emisije CO2 te uštede energije u gradskom prijevozu
 • Razvoj politika u obliku akcijskog plana i strategije za pilot gradove, čiji je cilj potaknuti korištenje električnih bicikala u pilot gradovima
 • Info dani u pilot gradovima - prvi korak u implementaciji akcijskog plana
 • Suradnja s ostalim europskim projektima koji imaju slične ciljeve  
 • Razvoj poslovnih modela koji će povećati konkurentnost ciljanih grupa koje koriste električne bicikle
 • Višerazinski alat za simulaciju učinaka korištenja električnih bicikala među ciljanim skupinama (za proračun isplativosti uvođenja električnog bicikla u posao)

Očekivana postignuća

 • Bolje razumijevanje tehnologije, njenih prednosti i nedostataka
 • Razumijevanje okolišnih, ekonomskih i socijalnih aspekata tehnologije
 • Povećanje investicija u električne bicikle usporedno s početnim stanjem
 • Uključenje električnih bicikala u gradske transportne strategije
 • Smanjenje emisije stakleničkih plinova u pilot projektima tijekom projekata
 • Razvoj politika koje stimuliraju uporabu električnih bicikala u gradskom prijevozu
 • Razvoj novih projekata na području održive mobilnosti      

Za provođenje aktivnosti i za uspjeh projekta, osim partnera i suradnika na projektu izuzetno su važne i sljedeće ciljane skupine i ključni dionici: 

 • Službe za dostavu i tvrtke s vlastitim osobljem za dostavu
  Putem projekta omogućeno im je da testiraju električne bicikle u svom poslovanju, da koriste alate proizvedene u okviru projekta i na temelju novostečenog iskustva suvislo razmotre mogućnost nabavke električnih bicikala za svoju djelatnost. Informacije prikupljene tijekom perioda testiranja, omogućit će testiranje učinkovitosti i pouzdanosti E-bike alata. Pilot službe bit će vidljive na promotivnim materijalima i dokumentima projekta kao tvrtke koje u poslovanju koriste tehnologije prihvatljivije za okoliš.
 • Lokalne vlasti i građani/putnici u odabranim gradskim područjima
  U suradnji s lokalnim vlastima razvijat će se akcijski planovi za pilot gradove. Na taj način, lokalna vlast bit će promovirana na nacionalnom, ali i europskom nivou (ukoliko se pokaže kao najbolji primjer) te će ostvariti reputaciju vizionara u razvoju politika održive mobilnosti. Na info danima inicijativa će se predstaviti javnosti, a fokus će biti na poslovnim subjektima koji mogu koristiti električne bicikle za obavljanje svakodnevnih poslovnih zadataka, ali koje ne obavljaju dostavu.
 • Tijela javne uprave
  Važna za definiranje politike vezane uz električna vozila i mobilnost u urbanim sredinama.
 • Proizvođači i distributeri električnih bicikala
  Glavna su veza između krajnjeg korisnika i projekta. Njihova uloga je važna u pružanju ključnih informacija o stanju tržišta, razvoju tehnologije, nedostacima i prednostima koncepta. Važni su kao izvor bicikala koji će biti korišteni u pilot projektima. Projekt će im donijeti publicitet, reklamu, kako u dostavnim tvrtkama koje bi trebale nastaviti s kupovanjem i korištenjem električnih bicikala tako i s ostalim potencijalnim korisnicima usluga te na taj način proširiti tržište.
 • Biciklističke udruge te akteri na polju e-mobilnosti
  Važni su za širenje informacija o samom projektu, te dopiranju do većeg broja potencijalnih dionika. Osim toga mogu imati važnu ulogu u razvoju politika te mogućnosti proširivanja suradnje.

U sklopu projekta pilot gradovi odnosno Grad Zadar će izraditi Akcijski plan poticanja ove izrazito čiste tehnologije, organizirati info dane i prezentirati javnosti prednosti i mogućnosti ovog načina transporta ljudi i roba. Također, Grad Zadar će promovirati projekt i putem web stranice.

Iako je projekt fokusiran na zemlje partnere, njegovi rezultati imat će utjecaj i izvan granica država partnera, što će se postići snažnom promocijom aktivnosti na razini Europe. Ovim aktivnostima, projekt želi pridonijeti ciljevima EU vezanim uz smanjenje emisija stakleničkih plinova, korištenja održive energije, energetsku učinkovitost u prometu, izgradnju kapaciteta među različitim grupama, te djelovanje na tržište i politike kako bi se stvorila konkurentna energija.

Više o projektu može se doznati na web stranici  www.pro-e-bike.org

Vezane fotografije

PRO-E-BIKE PRO-E-BIKE PRO-E-BIKE PRO-E-BIKE