NATJEČAJ ZA PILOT PROJEKT SUFINANCIRANJA REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆEG SUSTAVA GRIJANJA U SUSTAV GRIJANJA NA PLIN U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA ZADRA ZA 2013. GODINU

Pilot projekt završen je u ožujku 2014. godine. Korisnik sredstava je nakon završetka pilot projekta obvezan podnositi izvješće o potrošnji energenata jednom godišnje slijedećih 5 godina, do 1. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Odluka o odabiru prijave za provedbu pilot projekta sufinanciranja rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja u sustav grijanja na plin u višestambenim zgradama na području Grada Zadra za 2013. godinu. (datum objave 2. kolovoza 2013.). POGLEDAJ ODLUKU

Izmjene i dopune natječaja za pilot projekt sufinanciranja rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja (datum objave 4. srpnja 2013.). POGLEDAJ IZMJENE I DOPUNE NATJEČAJA

Natječaj za pilot projekt sufinanciranja rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja na plin u višestambenim zgradama na području Grada Zadra za 2013. godinu
(datum objave 12. lipnja 2013.). POGLEDAJ NATJEČAJ