NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA U KUĆANSTVIMA NA PODRUČJU GRADA ZADRA ZA 2013. GODINU

Korisnici sredstava su obvezni putem obrasca podnositi izvješće o potrošnji energenata jednom godišnje slijedećih 5 godina, do 1. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Prvo izvješće korisnici su dužni podnijeti do 1. travnja 2016. godine za 2015. godinu. IZVJEŠĆE

Sukladno točki VII. Natječaja korisnici sredstava dužni su do kraja listopada 2013. godine podnijeti Gradu Zadru pismeni zahtjev za povrat uloženih sredstava s potrebnom dokumentacijom. ZAHTJEV

Rezultati Natječaja. POGLEDAJ ODLUKU

Natječaj za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava u kućanstvima na području Grada Zadra za 2013. godinu
(datum objave 10. svibnja 2013.). POGLEDAJ NATJEČAJ