Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Tel:  023/ 208 - 040
Fax: 023/ 208 - 197 

Projekt prometnog sustava grada Zadra: ITS (inteligentni transportni sustav) s revizijom i dopunom prometne studije grada Zadra