Podsjećamo na sudjelovanje na radionicama - POZIV NA SUDJELOVANJE NA RADIONICAMA - PROJEKT BRENDIRANJA
Podsjećamo na sudjelovanje na radionicama - POZIV NA SUDJELOVANJE NA RADIONICAMA - PROJEKT BRENDIRANJA
U utorak 30. studenoga 2021. ili kroz on-line upitnik

Grad Zadar pokrenuo je projekt  brendiranja s ciljem stvaranja komunikacijskog sustava koji će pomoći uspostavljanju i razvoju kulturnog identiteta grada. Realizacija projekta odvija se kroz UO za kulturu i šport te započinje kroz istraživačke aktivnosti. Aktivnost je predviđena Planom razvoja kulture Grada Zadra 2019. - 2026. kroz strateški cilj Ojačati vidljivost kulture prema ciljanim skupinama i cilj Jačanje grada Zadra kao kulturnog središta

U svrhu izvedbe projekta u ovoj, 2021. godini, provode se istraživačke aktivnosti, a sve kako bi se dobila čim jasnija slika o zatečenom stanju identiteta grada, njegovim dionicima i ključnim elementima identitetskog sustava kakav je danas. Rezultati će poslužiti kao ulazni podaci za stvaranje trajnog kulturnog brenda grada.

Grad Zadar tako poziva zainteresirane da se priključe najavljenim radionicama i to u utorak 30. studenoga 2021. u Koncertnoj dvorani braće Bersa u Kneževoj palači prema slijedećem rasporedu:

Radionica 1:

Mjesni odbori Poluotok, Jazine I, Jazine II, Višnjik i Voštarnica, u 16.00 h

Radionica 2:

Mjesni odbori Arbanasi, Stanovi, Bili Brig, Crvene kuće, Smiljevac, Sinjoretovo, Ploča, u 17.15 h

Radionica 3:

Mjesni odbori  Puntamika, Brodarica, Vidikovac, Diklo, Plovanija, Bokanjac i Novi Bokanjac, u 18.30 h

Svaka radionica traje oko 60 minuta.

Zainteresirani se mogu prijaviti za sudjelovanje na radionicama prijavom na mail: kultura@grad-zadar.hr, najkasnije do ponedjeljka 29. studenoga u 12.00 h.

Sudjelovanje je moguće uz predočenje COVID potvrde. Broj sudionika svake radionice je limitiran na 50, kako bi se zadovoljile epidemiološke mjere.

Iz UO za kulturu i šport najavljuju da se doprinos ovoj temi mogu realizirati i svi ostali zainteresirani građani grada Zadra, popunjavanjem upitnika na slijedećem linku, zaključno s 30. studenim 2021.:

https://limesurvey.srce.hr/275323?lang=hr

 

Provedbu istraživačkih aktivnosti za potrebe identitetskog sustava grada Zadra provodi tvrtka FV savjetovanje na čelu s Feđom Vukićem koji navodi:

Fokus istraživanja je na stavovima interne javnosti, građana i ključnih aktera u raznim segmentima društvenog života i njihovoj percepciji identiteta grada. Istraživanje obuhvaća ispitivanje javnog mijenja na reprezentativnom, prostornom uzorku od 300 stanovnika grada, zatim ispitivanje stavova populacije studenata Sveučilišta u Zadru kao i prikupljanje podataka od Mjesnih odbora. Osim toga istraživanje uključuje i vođene intervjue s ključnim akterima kulture, gospodarstva, turizma i sporta u gradu te fokus grupe s relevantnim akterima iz područja društvenih djelatnosti. Uz navedene ciljane skupine pred nama je i provedba izravne participacije najšire skupine građana prema prostornom uzorku istraživanja i to kroz tri radionice. Feđa Vukić, Zadranin, povjesničar umjetnosti koji je doktorirao na području teorije dizajna na Univerzitetu u Ljubljani, od 1994. naovamo predaje teoriju i povijest dizajna na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izuzetni stručnjak na svom području, autor stotina članaka, studija i kritika te izvornih znanstvenih studija i radova. Vrijednost nabave za navedeni posao je 138.000,00 kn bez PDV – a.