Održan je posljednji sastanak Kulturnog vijeća Grada Zadra u ovom sazivu
Održan je posljednji sastanak Kulturnog vijeća Grada Zadra u ovom sazivu

Dana 8. lipnja 2021. u prostorijama  Male vijećnice Grada Zadra održana  je 19. sjednica Kulturnog vijeća Grada Zadra. Bila je to ujedno i posljednja sjednica Kulturnog vijeća u ovom sazivu s članovima Sanjom Knežević (predsjednica), Marijom Županović, Milenkom Bukvić, Mirnom Petricioli, Majom Pavin Radaljac, Tomislavom Peharom i Samantom Stepčić. 

Razmijenjeni su zaključni stavovi  nastali u protekle četiri godine s naglaskom na bitno poboljšanje infrastrukture, osobito Centra za suvremenu umjetnost kulturu i mlade i Providurove palače. Razgovaralo se o razvoju programa unutar novoobnovljenih objekata, a čime će se, smatraju članovi Kulturnog vijeća, otvoriti nove mogućnosti za kvalitetnije dugoročno planiranje razvoja kulture obzirom da je nedostatak takvog prostora bio bitno ograničavajući faktor u razvoju novih projekata.

Razmatrao se  rad Kulturnog vijeća za proteklo četverogodišnje razdoblje, provedba odobrenih programa, predložene su nove mjere i mogućnosti poboljšanja programa u kulturi naglaskom na programe za mlade i izvan sezonske programe. Prioriteti su prema Kulturnom vijeću edukacija i jača suradnja  na svim nivoima obrazovnog sustava. Članovi vijeća izrazili su zadovoljstvo s korektnom i plodnom suradnjom, kako međusobno tako i s Odsjekom za kulturu. Predsjednica vijeća Sanja Knežević zahvalila se na suradnji članovima Kulturnog vijeća te Odsjeku za kulturu i zaželjela svima uspjeh u predstojećem radu.

Na uspješnom radu Kulturnom vijeću zahvalili su se i svi djelatnici Odsjeka za kulturu te pročelnica Dina Bušić istaknuvši kako je doprinos Vijeća bio ključan i u radu na Planu razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026. Osim toga, istaknula je zadovoljstvo činjenicom da su za vrijeme mandata ovog Vijeća uvedene elektronske prijave unutar sistema Potpora plus, te da je samo Vijeće prošireno s 5 na 7 članova, a sve kako bi članovi na što stručnijoj i višoj razini mogli raspravljati o svim područjima i svim prijavama.

 

Vezane fotografije

Održan je posljednji sastanak Kulturnog vijeća Grada Zadra u ovom sazivu Održan je posljednji sastanak Kulturnog vijeća Grada Zadra u ovom sazivu Održan je posljednji sastanak Kulturnog vijeća Grada Zadra u ovom sazivu Održan je posljednji sastanak Kulturnog vijeća Grada Zadra u ovom sazivu