Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2015. godinu
Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2015. godinu
Grad Zadar dodjeljuje potpore subjektima malog godspodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja.

 

U Proračunu Grada Zadra za 2015. godinu za ovu namjenu osiguran je iznos od 300.000,00 kuna, a najviši pojedinačni iznos potpore po pojedinom korisniku može iznositi najviše 85.000,00 kuna godišnje. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najduže do 30. studenog 2015. godine.
U prilogu su propozicije poziva i obrasci za prijavu.