Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima - 2014.
Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima - 2014.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je natječaj za prijavu projekata udruga na otocima za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2014. godinu. Natječaj vrijedi do 28. lipnja 2014. godine, a više o natječaju možete pronaći na http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=3085