Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv otočnim poslodavcima za dodjelu državnih potpora s ciljem očuvanja radnih mjesta
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv otočnim poslodavcima za dodjelu državnih potpora s ciljem očuvanja radnih mjesta
Rok za podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije temeljem Javnog poziva je do 30. listopada 2015.godine.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je na svojim internetskim stranicama www.razvoj.gov.hr Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2015. godini koje su namijenjene otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Potporama male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta nastoji se utjecati na razvoj otočnog gospodarstva.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi ovu mjeru od 2006. godine sukladno Zakonu o otocima, a cilj joj je da se poslodavcima, koji imaju sjedište i svoju djelatnost obavljaju na otocima, pomogne u poslovanju na način da se za svakog zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku daje iznos potpore u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće (na otocima I. skupine – slabo razvijenim i nerazvijenim) odnosno pola toga iznosa (na otocima II. skupine – razvijenijim otocima). Time se financira dio troškova njihovog poslovanja i stvaraju uvjeti za očuvanje postojećih radnih mjesta, ali i omogućava lakše zapošljavanje novih djelatnika, čime se unaprjeđuje poslovanje i razvoj otočnih tvrtki kao i razvoj samog otočnog gospodarstva. Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:

  • da imaju sjedište na otocima
  • da obavljaju djelatnost na otocima
  • da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima
  • da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva
  • da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50%
  • da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 eura, izraženo u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate/a, unutar razdoblja od tri fiskalne godine.