Zadar Organ Festival (ZOF)
Zadar Organ Festival (ZOF)
Zadar Organ Festival je unikatan projekt, prvi orguljaški festival na zadarskom području te jedini festival ovakvoga tipa u Hrvatskoj i okolici.

Prvo izdanje Zadar Organ Festivala (ZOF), interdisciplinarnog i internacionalnog projekta koji svoj fokus stavlja na orgulje i njena brojna tradicionalna i nova lica, odvijat će se u jednomjesečnom formatu, od 12. kolovoza do 16. rujna 2019. godine. Obuhvatit će šest koncerata na kojima će se predstaviti međunarodni i hrvatski umjetnici te događaj na kojem će se prezentirati rad djece i mladih nastao kroz petodnevne, također interdisciplinarne radionice edukacijskog tipa koje će voditi stručne osobe glazbenog, likovnog i plesnog svijeta.

Dok će se likovne i plesne radionice koje će voditi slikarica Irena Baković Marušić i plesačica i koreografkinja Anđela Bugarija održavati u nekoliko grupa podijeljenih po dobnim skupinama polaznika, glazbene radionice – radionice orgulja i komorne glazbe – održavat će se individualno. Na satovima interpretacijeorguljaške glazbe s orguljašicama Tjašom Drovenik i Teom Kulaš te orguljašem Alekseyem Vylegzhaninom, polaznici će imati priliku isprobati različite zvukovne kombinacije i upoznati se sa širokom paletom registara suvremenih tromanualnih orgulja zadarske Katedrale, električnih orgulja u vlasništvu Glazbene škole Blagoje Bersa Zadar te iznajmljenih orgulja slovenske orguljske radionice Accent Organs (Škrabl). Usvojit će stilske karakteristike i povijesni kontekst nastanka pojedinih skladbi, ali i iznositi vlastite ideje o interpretaciji te o njima razgovarati s voditeljima radionice. Uz to, poticat će se slobodno izražavanje djece odnosno improvizacija, bilo u vidu pokreta, likovnog izražaja ili muziciranja na orguljama. Radionice će se održavati u prostorima Glazbene škole Blagoje Bersa Zadar (16.-20. kolovoza, od 9 h do 14 h), dok će se kao kruna njihovog kreativnog procesa završna prezentacija održati na veličanstvenom instrumentu orguljarske radionice Eisenbarth u zadarskoj katedrali, 20. kolovoza u 20 h. Za razliku od uobičajenih orguljaških koncerata gdje je publika lišena vizualne komponente doživljaja izvedbe, na ovom će interdisciplinarnom koncertu preko velikog zaslona moći vidjeti orgulje i pratiti izvedbe mladih umjetnika. Uz to, bit će upriličena i kratka foto i video prezentacija cijelog procesa rada.

Dva dana prije navedenog koncerta, također u sklopu radionica, glazbeni pedagozi održat će koncert u atriju palače Cedulin gdje će polaznicima i ostaloj publici predstaviti reprezentativna djela solističke orguljaške literature te rijetko izvođene prerade simfonijskih djela za orgulje četveroručno.