„Kulturno uzdizanje“ u interpretaciji i vizualizaciji Tomislava Lončarića - Lonca kao misao vodilja Centra za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade
„Kulturno uzdizanje“ u interpretaciji i vizualizaciji Tomislava Lončarića - Lonca kao misao vodilja Centra za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade
Lonac oslikava mural površine 246 m2

U sklopu projekta ZadrugArt čiji je nositelj Centar nezavisne kulture Zadar, a parteri su Grad Zadar, Koncertni ured Zadar i Gradska knjižnica Zadar, za sam kraj sačuvana je aktivnost koja se tiče intervencije na zidu aneksa Centra za suvremenu kulturu, umjetnost i mlade. Na više od 41 m širine i 6 m visine, likovni umjetnik i muralist Tomislav Lončarić - Lonac posvećeno radi na muralu kojega je nazvao KULTURNO UZDIZANJE. Ugledni slikar i muralist koji se kroz svoja djela ne ograničava na uljepšavanje fasada, već kao pravi angažirani umjetnik komentira društvena previranja, u interpretaciji svoje ideje akcentira permanentnu misao vodilju samog projekta ZadrugArt, festivala KvartArt ali i onu koja će tek zaživjeti u budućem Centru!

Mural je ujedno i rezultat umjetničke radionice projekta ZadrugArt, ostvarene u suradnji sa srednjom školom Primijenjene umjetnosti i dizajna tijekom koje su učenici imali prilike učiti od Lonca, umjetnika koji svoju ugled uspješno gradi i izvan granica Hrvatske.

Dovršetak murala na aneksu Centra za mlade najavljen je za Dan grada Zadra, no zbog kiše je rok dovršetka prolongiran. Također, za prigodu dovršetka murala ni u programu Grada Zadra kao ni kroz organizaciju projekta ZadrugArt, nije zamišljeno organiziranje događanja, a sve zbog aktualnih mjera i preporuka nadležnog Stožera.

Dovršetak murala očekuje se 1. prosinca 2020. 

Vezane fotografije

 „Kulturno uzdizanje“ u interpretaciji i vizualizaciji Tomislava Lončarića - Lonca kao misao vodilja Centra za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade  „Kulturno uzdizanje“ u interpretaciji i vizualizaciji Tomislava Lončarića - Lonca kao misao vodilja Centra za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade  „Kulturno uzdizanje“ u interpretaciji i vizualizaciji Tomislava Lončarića - Lonca kao misao vodilja Centra za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade