PREDSTAVLJANJE SMJERNICA ZA USPOSTAVU SUDIONIČKOG UPRAVLJANJA NA PRIMJERU CENTRA ZA SUVREMENU KULTURU, UMJETNOST I MLADE ZADAR / Program obilježavanja Dana grada Zadra 2020.
PREDSTAVLJANJE SMJERNICA ZA USPOSTAVU SUDIONIČKOG UPRAVLJANJA NA PRIMJERU CENTRA ZA SUVREMENU KULTURU, UMJETNOST I MLADE ZADAR / Program obilježavanja Dana grada Zadra 2020.

17.10.

NEZAVISNA KULTURA 

Gradska knjižnica Zadar, 12 h

PREDSTAVLJANJE SMJERNICA ZA USPOSTAVU SUDIONIČKOG UPRAVLJANJA NA PRIMJERU CENTRA ZA SUVREMENU KULTURU, UMJETNOST I MLADE ZADAR

Ana Žuvela, Željka Tonković, Krešimir Krolo

Organizacija: Grad Zadar i Zajednica udruga Centar nezavisne kulture