JAVNO PREDSTAVLJANJE SMJERNICA ZA USPOSTAVU SUDIONIČKOG UPRAVLJANJA
JAVNO PREDSTAVLJANJE SMJERNICA ZA USPOSTAVU SUDIONIČKOG UPRAVLJANJA
U sklopu programa proslave Dana grada Zadra 17. listopada 2020. predstavit će se smjernice za uspostavu sudioničkog upravljanja tzv. Centrom za mlade

Projektom „ZadrugArt – platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada Zadra“ koji se provodi u okviru programa „Kultura u centru“ Europskog socijalnog fonda, planirana je uspostava novog pristupa u upravljanju tzv. Centrom za mlade Zadar, kroz pristup koji se temelji na načelima sudjelovanja i oblicima sudioničkog upravljanja u kulturi.

U procesu izrade dokumenta smjernica za uspostavu sudioničkog upravljanja u kulturi, kao rezultat analize stanja, istraživanja i zajedničkog rada uključenim sudionicima iz civilnog i javnog sektora, naziv Centra za mlade se nadogradio u Centar za suvremenu kulturu, umjetnost i mlade.

Ovaj prošireni naziv preciznije ocrtava budući sklop korisnika prostora, ali i sadržajnu okosnicu Centra koji će otvoriti prostor za razvoj i afirmaciju suvremenog kulturno-umjetničkog stvaralaštva kao prepoznatljivog elementa zadarske kulture i identiteta.

Zaključci o novom nazivu te temeljnim smjernicama dokumenta proizlaze iz radionica i rasprava, opsežno provedenog kvalitativnog istraživanja u kojem je sudjelovala 61 osoba iz 56 različitih udruga i organizacija, te iz rezultata anketnog istraživanja u kojem je sudjelovalo preko 2000 ispitanika – učenika i učenica srednjih škola na području grada Zadra, studenata i studentica Sveučilišta u Zadru te mladih Zadrana i Zadranki.

Stoga pozivamo sve zainteresirane na javno predstavljanje Smjernica za uspostavu sudioničkog upravljanja na primjeru Centra za suvremenu kulturu,  umjetnosti i mlade u Zadru koje će se održati u subotu, 17. listopada 2020. godine u dvorištu Gradske knjižnice Zadar s početkom u 12.00 sati. U slučaju kiše, javno predstavljanje će se održati u Multimedijalnoj dvorani knjižnice.

Smjernice predstavljaju autori dokumenta: Ana Žuvela, Željka Tonković i Krešimir Krolo.

 

Projekt ZadrugART je sufinanciran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda i provodi se u partnerstvu s Gradom Zadrom, Gradskom knjižnicom Zadar i Koncertnim uredom Zadar. Ukupna vrijednost projekta je 1.867.528,51 kuna, uz 85% sufinanciranja sredstvima Europske unije i 15% sufinanciranja sredstvima Državnog proračuna.