Anketni upitnik
Anketni upitnik

 Tvrtka Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije organizirala je još jednu edukaciju za predstavnike jedinica lokalne samouprave, odnosno komunalna poduzeća koja djeluju na području obuhvata CGO-a Biljane Donje. Edukaciju je održala prof. dr. sc. Sanja Kalambura s Veleučilišta Velika Gorica.

Bilo je riječi o važnosti edukacije svih dobnih skupina u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, odnosno o tome kako smanjiti količine nastalog otpada te o senzibiliziranju javnosti u vezi s time.

„Pred nama su veliki zadaci i ciljevi, kao što je zatvaranje svih odlagališta, dovršetak ili izgradnja centara za gospodarenje otpadom, uspostavljanje sustava odvojenog prikupljanja otpada, povećanje kapaciteta oporabe te smanjenje proizvodnje otpada. Sve s ciljem uspostave kružnog gospodarenja otpadom“, rečeno je između ostaloga na edukaciji.

Gospodarenje otpadom i dalje je relativno malo zastupljena tema u medijima, a upravo zbog manjka informacija šira javnost nije u potpunosti svjesna koliko je bitno pravilno gospodarenje otpadom te kako svaki pojedinac malim promjenama može doprinijeti dobrobiti svih ljudi.

Stoga je kontinuirana edukacija, na kojoj već niz godina radi i tvrtka Eko d.o.o., neizostavna i svojevrsni je pokretač svih aktivnosti unutar cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.  U nastavku donosimo anketni upitnik (QR kod) za građanstvo koji je potrebno popuniti. 

Vezane fotografije

Anketni upitnik Anketni upitnik