Javni skupovi i manifestacije mogu se organizirati na lokacijama kako slijedi:

 1. ŠPORTSKI CENTAR VIŠNJIK
 2. NARODNI TRG
 3. FORUM i POLJANA PAPE IVANA PAVLA II
 4. OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV
 5. TRG PET BUNARA
 6. PROVIDUROVA PALAČA
 7. PERIVOJ KRALJICE JELENE
 8. ARSENAL
 9. PARKING JAZINE
 10. PROSTOR TVRĐAVE CITADELA
 11. ULICA STOMORICA – VAROŠ

Osim navedenih područja, javni skupovi i manifestacije se mogu organizirati i na drugim lokacijama, koje će za svaku manifestaciju zasebno, Zaključkom odrediti Gradonačelnik Grada Zadra.

Prekoračenje buke na javnom skupu ili manifestaciji ne može trajati duže od šest sati i mora prestati najkasnije u 03.00 sata u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, a u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja najkasnije u 01.00 sat.

Ljetne fešte na području Poluotoka mogu se održavati najkasnije do 3.00 sata (Varoška fešta, Noć punog miseca) odnosno do 2.00 sata (Feštice).

Za javne skupove i manifestacije čije je trajanje predviđeno više dana, posebno treba uvažavati uobičajeno vrijeme dnevnog odmora (od 15.00 do 17.00 sati), za vrijeme kojega nije dozvoljeno prekoračenje dopuštenih razina buke.

Odluka o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra kod kojih, pri održavanju, postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke („Glasnik Grada Zadra“ broj 34/10)