Grad Zadar dodjeljivat će potpore obrtnicima vlasnicima tradicijskih i umjetničkih obrta s ciljem očuvanja kulturnog naslijeđa i tradicijskih gospodarskih vrijednosti te poticanja njihovog razvoja. Pravilnikom o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima propisani su korisnici potpora, namjena i iznosi potpora, kriteriji za dodjelu potpora, postupak dodjele potpora te potrebna dokumentacija. Za dodjelu potpora raspisuje se javni poziv. Sredstva potpore dodjeljuju se za aktivnosti provedene u kalendarskoj godini u kojoj je raspisan javni poziv kojim se definira broj potpora koje se dodjeljuju u toj godini. Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 10.000,00 kuna godišnje. Ukoliko ukupni iznos zahtjeva za potpore iznosi više od planiranih Proračunom Grada Zadra, odobreni iznosi po zahtjevima umanjiti će se svima u jednakom postotku.